zijn algemene voorwaarden verplicht?

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden hanteren is niet verplicht! maar wel verstandig. Verder kom je als bedrijf / ondernemer niet professioneel en betrouwbaar over wanneer je geen algemene voorwaarden opgesteld hebt.
In de algemene voorwaarden mag nooit afgeweken worden van de wettelijke regels voor koop en verkoop.

regels voor algemene voorwaarden

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn meestal die kleine lettertjes bij een koop of contract die je aangaat. Zo heb je:
servicevoorwaarden
actievoorwaarden
reparatievoorwaarden
garantievoorwaarden
bezorgvoorwaarden
leveringsvoorwaarden

Voor de wet zijn dit allemaal “ALGEMENE VOORWAARDEN” Ze hebben een tweetal kenmerken:
Het zijn randvoorwaarden. Ze mogen niet gaan over de kern van de koop of het contract. U mag bijvoorbeeld de prijs van een product niet als algemene voorwaarde opnemen.
Het zijn standaardvoorwaarden. U gebruikt ze bij alles wat u aan consumenten levert.
Waaraan moeten uw algemene voorwaarden voldoen?
Uw algemene voorwaarden moeten in elk geval voldoen aan 2 eisen.
Zorg dat u kunt bewijzen dat consumenten uw algemene voorwaarden kunnen lezen voordat ze iets kopen of gebruik maken van uw diensten.
Neem niet zomaar alles op in uw algemene voorwaarden. Er mogen geen onredelijke bepalingen in staan.
Houdt u zich hier niet aan? Dan kunnen consumenten uw algemene voorwaarden ongeldig verklaren. Dit heet ook wel “VERNIETIGEN”. U kunt u dan niet meer op uw algemene voorwaarden beroepen.

consumentenrecht

Let op!

Zorg dat uw algemene voorwaarden begrijpelijk en ondubbelzinnig zijn. Vermijd ingewikkelde juridische taal. Gebruik een lettertype en letter grootte dat goed en duidelijk leesbaar is. Wanneer een bepaling onduidelijk, of zo opgeschreven is dat meer dan 1 uitleg mogelijk is? Dan geldt wat voor consumenten het gunstigst is. Verschilt u van mening met een consument of uw algemene voorwaarden geldig zijn? Dan is het uiteindelijk aan de rechter om dat te beoordelen.
Laat uw algemene voorwaarden regelmatig controleren. Zo weet u zeker dat uw voorwaarden zijn aangepast aan de laatste nieuwe regelgeving. Maar ook als er een wijziging in het aanbieden van uw diensten of verkoop van uw producten heeft plaatsgevonden kan het nodig zijn om uw algemene voorwaarden aan te passen. Zo komt u later niet voor verrassingen te staan.

Betrouwbaar kopen via internet.

× Stel je vraag via Whatsapp